Wat te doen bij plotselinge lekkages of verstoppingen?

Je hoopt dat een plotselinge lekkage of verstopping je bespaard blijft. Toch komt het regelmatig voor, dat woningen beschadigd raken door lekkages. Deze lekkages ontstaan bijvoorbeeld bij het knappen van een leiding, bij beschadigingen aan de dakbedekking door een storm, enzovoorts. Ook verstoppingen kunnen relatief makkelijk ontstaan. Denk aan verstoppingen door grote proppen restafval, zoals toiletpapier, etensresten, enzovoorts. In dit artikel vertellen we je meer over hetgeen je in zo’n geval kunt doen.

Oplossingen voor een plotselinge lekkage

Bij een plotselinge lekkage is het allereerst belangrijk om het vocht op te vangen. Zo voorkom je, dat het vocht in je woning kan trekken. Iets wat voor een blijvende waterschade zou kunnen zorgen. Vervolgens is het zaak om de hulp van een loodgieter in te schakelen. Een loodgieter kan met verschillende hulpmiddelen naar de bron van een lekkage zoeken, om vervolgens voor een passende oplossing te zorgen. Bij een serieuze lekkage kan de hulp van een spoedloodgieter wenselijk zijn. De spoedloodgieter staat 24 uur per dag en 7 dagen per week voor je klaar. Des te sneller een lekkage verholpen wordt, des te kleiner is ook de kans op een blijvende waterschade aan je woning.

Plotselinge verstoppingen oplossen

Ook bij een plotselinge verstopping kan de hulp van een spoedloodgieter goed van pas komen. De loodgieter kan een camera inspectie uitvoeren, om zo te achterhalen wat de bron van de verstopping is. Op basis hiervan wordt vervolgens naar een oplossing gezocht. Je kunt een verstopping ook zelf proberen op te lossen. Maak bijvoorbeeld gebruik van een chemisch ontstoppingsmiddel uit de winkel, een traditionele ontstopper of een trekveer. Ook soda is een middel wat je kan helpen bij het verhelpen van verstoppingen. Soda heeft een ontvettende werking, waardoor restafval los komt te zitten van de afvoerwand. Door de leidingen goed door te spoelen, zal het restafval naar de centrale riolering worden afgevoerd.