Wat is autisme? – Spreekbeurt en informatie

Autisme is een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen en komt vrij veel voor. Het komt voor bij 1 op de 68 kinderen en het is drie tot vier keer vaker voorkomend bij jongens. Autisme spectrum stoornis (ASS) is een verzamelnaam voor alle vormen van autisme. Het antwoord op wat is autisme, is niet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen, omdat hier wel eens termen in voorkomen die enkel gebruikt worden door therapeuten.

Wat is autisme in kindertaal kan gemakkelijker begrepen worden. Kinderen met autisme hebben namelijk moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Ze hebben ook moeite om te communiceren en ze ervaren een aantal gedragsproblemen.

Wat is autisme? Inhoudsopgave van dit artikel

Wat is autisme precies? Autisme is een stoornis in de hersenen

Autisme is een stoornis in de hersenen die zich vooral uit in problemen met de sociale interactie, het verwerken van geluid en beeld en het verwerken van informatie. Het komt voor in alle leeftijdscategorieën, maar het is vooral merkbaar onder jonge kinderen. Sommige experts geloven dat het aantal mensen met autisme is toegenomen in de afgelopen jaren, maar het is onduidelijk of dit komt door een toename in het aantal gevallen, of door een verbetering in de diagnose.

Symptomen van autisme kunnen mild tot ernstig zijn en kunnen invloed hebben op het vermogen van een persoon om te communiceren, te spelen en te leren. Sommige mensen met autisme kunnen hun leven goed leiden, terwijl anderen ernstige problemen hebben en afhankelijk zijn van zorg. Er is geen enkele behandeling om autisme te genezen, maar er zijn verschillende opties beschikbaar om te helpen met de symptomen. Je kan dus wel een behandeling of therapie volgen om te leren omgaan met autisme.

Autisme is erfelijk

Autisme wordt gekenmerkt door problemen met sociale interactie, verstoorde communicatie en herhalende of stereotiepe gedragingen. De oorzaak van autisme is nog niet helemaal duidelijk, maar er is wel bekend dat het erfelijk is. Soms is er sprake van een aangeboren afwijking, maar er kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals infecties of toxines die de hersenen beschadigen.

De gevolgen van autisme kunnen zeer ernstig zijn, maar dankzij effectieve behandelingen kunnen veel mensen met autisme leren om beter te functioneren.

Autisme bij volwassenen

Autisme is een stoornis die kan leiden tot beperkingen in het functioneren in het dagelijks leven. Autisme komt ook bij volwassenen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Er is geen genezing voor autisme, maar er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verminderen.

Autisme kan lastig zijn voor zowel de personen met de stoornis als hun naasten. Het is belangrijk om begrip en steun te bieden aan iemand met autisme. Ondersteuning van deskundigen kan ook helpen bij het omgaan met autisme.

Wat is autisme kenmerken en symptomen van autisme

Wat is autisme precies? Autisme is een verstoring in de hersenen die gekenmerkt wordt door moeite met het verwerken van prikkels en het hebben van problemen met sociale interactie en communicatie. Sommige mensen met autisme hebben ook moeite met bepaalde bewegingen of gedragingen.

Symptomen van autisme kunnen worden onderverdeeld in drie grote categorieën: moeite met sociale interactie, moeite met communicatie en verstoorde gedragingen of bewegingen. Sommige mensen met autisme hebben problemen met alle drie deze gebieden, terwijl anderen slechts één of twee ervan hebben.

Moeite met sociale interactie

Mensen met autisme hebben heel wat moeite met sociale interactie. Ze vinden het vaak moeilijk om contact te maken met anderen en ze hebben moeite met het begrijpen van sociale aanwijzingen. Sommige mensen met autisme lijken niet geïnteresseerd in sociale interactie. Anderen lijken wel geïnteresseerd, maar hebben moeite om contact te maken of om sociale interacties te begrijpen.

Moeite met communicatie

Mensen met autisme hebben vaak moeite met communicatie. Ze kunnen moeite hebben met het gebruiken van woorden of het maken van oogcontact. Sommige mensen met autisme praten niet duidelijk of gebruiken ongewone woordkeuzes. Anderen praten wel, maar lijken niet in staat om een ​​gedaagde conversatie te voeren.

Verstoorde gedragingen of bewegingen

Mensen met autisme kunnen verstoorde gedragingen of bewegingen hebben. Sommige mensen met autisme lijken geobsedeerd door bepaalde dingen en doen dezelfde dingen steeds weer. Anderen lijken onhandig in hun bewegingen of zitten vaak stil en bewegen niet veel.

Oorzaken van autisme

Autisme wordt gekenmerkt door een sociale, communicatieve en gedragsmatige stoornis. Het is een ontwikkelingsstoornis die zich vooral in de hersenen ontwikkelt. De oorzaken van autisme zijn nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn diverse theorieën die één of meerdere aspecten van de stoornis proberen te verklaren.

De hersenen van mensen met autisme lijken anders te zijn opgebouwd dan die van mensen zonder de stoornis. Dit kan komen door erfelijke factoren, maar ook omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. De hersenen van mensen met autisme lijken verstopt te zijn met extra verbindingen tussen de neuronen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat mensen met autisme bepaalde prikkels niet goed kunnen verwerken.

Autismespectrumstoornissen, of ook gekend als ASS, komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Soms lijkt het erop dat ASS erfelijk is, maar er is geen één bepaald gen dat de stoornis veroorzaakt. Wel lijken erfelijke factoren een grote rol te spelen. Mensen met een familielid met ASS hebben een verhoogd risico om de stoornis ook te krijgen.

Er zijn verschillende omgevingsfactoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van ASS. Dit zijn bijvoorbeeld virussen of toxines die de ontwikkeling van de hersenen kunnen beïnvloeden. Soms is er sprake van een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren.

Een meltdown bij autisme

Een meltdown bij autisme is een toestand waarin iemand zichzelf overweldigt en niet meer in staat is om normaal te functioneren. Het kan plaatsvinden wanneer iemand te maken krijgt met te veel prikkels of een verandering in routine. Meltdowns kunnen lijken op een aanval, maar ze zijn niet gewelddadig. Iemand in een meltdown kan schreeuwen, huilen, zichzelf verwonden of vernielen. Meltdowns kunnen onvoorspelbaar zijn en zijn helaas moeilijk te stoppen. Alleen tijd kan helpen om de autist opnieuw rustig te maken.

Prikkels bij autisme

Prikkels kunnen een grote uitdaging zijn voor iemand met autisme. Ze kunnen de verwerking van informatie verstoren en overstimulatie veroorzaken. Sommige mensen met autisme hebben een lagere drempel voor prikkels, wat betekent dat ze gevoeliger zijn voor prikkels dan anderen. Dit kan ervoor zorgen dat ze moeilijkheden hebben met het verwerken van informatie en met het reguleren van hun emoties.

Prikkels kunnen ook fysiek vervelend zijn voor iemand met autisme. Sommige mensen reageren fysiek op prikkels door te trillen, te schudden of door hun spieren aan te spannen. Andere mensen met autisme kunnen moeite hebben met het aanraken van bepaalde materialen of met het dragen van bepaalde kledingstukken.

Prikkels kunnen een uitdaging zijn, maar er zijn manieren om ermee om te gaan. Het is belangrijk om te leren wat de prikkelbare momenten zijn en wat voor soort prikkels de persoon met autisme moeilijk kan verwerken. Deze kennis kan helpen bij het ontwikkelen van coping mechanismen en strategieën om om te gaan met prikkels.

Communicatie en autisme

Er zijn verschillende vormen van autisme en het kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven van iemand, waaronder problemen van een goede communicatie.

Autistische mensen kunnen moeite hebben met het begrijpen van sociale aanwijzingen, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Dit kan het moeilijk maken voor hen, om te weten hoe te reageren op andere mensen en bepaalde situaties. Sommige mensen met autisme kunnen ook moeite hebben met het verwerken van geluiden, aanrakingen en andere prikkels van de buitenwereld, waardoor ze moeite hebben om zich aan te passen aan veranderingen of nieuwe situaties.

Routine en voorspelbaarheid zijn belangrijk

Autistische mensen hebben vaak een sterke behoefte aan routine en voorspelbaarheid. Sommige mensen met autisme kunnen zich uiten door hun gedrag of woorden te herhalen. Andere mensen met autisme kunnen zich uiten door een sterke interesse in een bepaald onderwerp, of door hun gedrag aan te passen voor een bepaald doel.

Autisme is een complexe stoornis en er is nog veel onderzoek nodig om er meer over te weten. Er is geen vastgestelde oorzaak voor autisme, maar er wordt aangenomen dat er een combinatie is van aangeboren factoren en omgevingsfactoren. Sommige mensen denken dat autisme erfelijk is, maar er is nog geen vastgestelde erfelijke link.

Autisme kan een grote impact hebben op het leven van iemand. Iemand met autisme kan moeite hebben met goed functioneren op werkgebied, met het maken van sociale contacten, met het aanpassen aan veranderingen en met het verwerken van prikkels van de buitenwereld. Behandelingen en therapieën kunnen helpen om de symptomen van autisme te verminderen en ze zijn geschikt om iemand te helpen om beter te functioneren in het dagelijkse leven.

Autisme en vriendschap

Autisme en vriendschap zijn belangrijk voor elkaar. Autismevriendschap is een sterke, loyale vriendschap waarbij elk lid van het duo elkaar respecteert en accepteert zoals ze zijn. De autist heeft unieke eigenschappen en is helemaal te vertrouwen.

Een goede vriendschap draait niet alleen om samen plezier hebben, maar ook om elkaar te helpen wanneer er problemen zijn. Een echte vriendschap is er altijd voor je, ook als het even moeilijk is. Een echte vriendschap is een tweezijdige relatie waarin beide partijen elkaar nodig hebben.

Autistische mensen kunnen moeite hebben met het maken van vrienden, maar wanneer ze eenmaal een vriend hebben, is die vriendschap vaak erg sterk en voor het leven. Er wordt gezegd dat mensen met autisme een speciale vriendschap hebben, omdat ze uitgaan van een andere manier van denken. Dit maakt hen uniek en daardoor erg interessant voor anderen.

Mensen met autisme zijn trouwe vrienden en zullen altijd klaarstaan ​​om te helpen. Dit maakt hen de perfecte vrienden voor iemand die ook autisme heeft. Doordat ze beter begrijpen hoe de ander denkt, voelt en reageert, kunnen ze elkaar beter helpen. Een vriendschap tussen twee mensen met autisme is dan ook erg waardevol. Ook een vriendschap tussen een persoon met autisme en een persoon zonder autisme kan zeer waardevol en uniek zijn.

Autisme en relaties

Autisme is een aandoening die gepaard gaat met sociale en communicatieve problemen. Deze problemen kunnen het moeilijker maken om relaties aan te gaan en te onderhouden. Sommige mensen met autisme hebben echter ook sterke sociale en emotionele behoeften en kunnen zich zeer sterk aangetrokken voelen tot andere mensen.

Als je autisme hebt, kan het moeilijk zijn om andere mensen te begrijpen en om je aan te passen aan sociale situaties. Dit kan leiden tot problemen met het opbouwen en onderhouden van relaties.

Als je autisme hebt, is het belangrijk om te leren hoe je sociale situaties kunt begrijpen en op welke manier je je aan kunt passen. Dit kan je helpen bij het opbouwen en bij het onderhouden van relaties. Je kunt bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen volgen, of je laten behandelen door een gespecialiseerde therapeut. Het is ook belangrijk om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin je je sociale behoeften kunt uiten.

Autisme en liefde

Liefde kan zeer mooi zijn, maar het kan ook erg moeilijk zijn. Soms is het moeilijk om te zien hoe iemand met autisme kan reageren op liefde. Dit komt omdat autisme ervoor zorgt dat sommige mensen moeite hebben met sociale interactie. Dit kan betekenen dat ze moeilijkheden hebben met aanraken, oogcontact of met het verwerken van emoties.

Autisme en liefde kunnen echter samengaan. Er zijn veel mensen met autisme die een gelukkige en liefdevolle relatie hebben. Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen anders is en dat er geen vast recept is voor liefde. Het is ook belangrijk om te onthouden dat mensen met autisme mogelijk niet op dezelfde manier reageren op liefde als anderen. Soms kan dit betekenen dat ze niet op dezelfde manier reageren op een aanraking of op oogcontact. Andere keren kan het betekenen dat ze meer moeite hebben met het verwerken van emoties.

De beste manier om te weten hoe iemand met autisme in een relatie zal zijn, is door diegene te leren kennen. Het is belangrijk om een ​​goede communicatie op gang te krijgen en om te begrijpen wat de ander nodig heeft. Soms kan dit betekenen dat je wat meer moeite moet doen, maar het is de moeite waard als het betekent dat je een gelukkige en liefdevolle relatie kunt hebben waarbij het vertrouwen ook zeer groot is.

Problemen in een liefdesrelatie

Als je lijdt aan autisme, kan het moeilijk zijn om een liefdesrelatie op te bouwen. Autisme kan problemen veroorzaken met sociale interactie, communicatie en bepaalde verwachtingen. Dit kan het moeilijk maken om een partner te vinden of om een relatie op te bouwen en te onderhouden.

Herenigingen met geliefden kunnen, na een lange afwezigheid, ook moeilijk zijn. Sommige mensen met autisme hebben moeite met het verwerken van veranderingen en kunnen moeite hebben met zich aan te passen aan een nieuwe partner.

Autisme kan ook problemen veroorzaken bij bepaalde verwachtingen. Sommige mensen met autisme denken dat ze hetzelfde moeten doen als iedereen en ze verwachten dat hun partner precies hetzelfde denkt en voelt. Dit kan leiden tot teleurstelling en verwarring.

Communicatie is ook een belangrijk probleem in liefdesrelaties. Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het uiten van hun gevoelens en met het maken van oogcontact. Ze kunnen ook problemen hebben met het begrijpen van non-verbale aanwijzingen, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen.

Als je lijdt aan autisme en als je op zoek bent naar de liefde, zijn er organisaties met hulp en bepaalde ondersteuningen beschikbaar. Er zijn veel organisaties die zich richten op het helpen van mensen met autisme die op zoek zijn naar liefde en relaties. Er zijn ook online bronnen en sociale netwerken die kunnen helpen bij het opbouwen van een liefdesrelatie.

Autisme en therapie of behandeling

Er zijn veel verschillende soorten autisme-behandelingen die kunnen worden aangeboden, dus het is belangrijk om te overleggen met een arts of gekwalificeerde zorgverlener om te bepalen welke het beste bij u of uw kind past.

Sommige vormen van autisme-behandeling kunnen helpen met het verbeteren van sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en gedrag, terwijl andere vormen van behandeling de focus leggen op het verminderen van de symptomen van autisme. Er is nog veel onderzoek nodig naar de effectiviteit van verschillende autisme behandelingen, maar sommige soorten behandeling lijken meer belovend dan andere.

Soorten behandeling voor autisme

Autisme is een stoornis in de hersenontwikkeling die gekenmerkt wordt door moeilijkheden in sociale interactie, beperkte en herhalende gedragingen en interesses. Er zijn verschillende soorten behandelingen voor autisme beschikbaar, afhankelijk van de specifieke symptomen van een patiënt.

Behandelingen voor autisme kunnen zich richten op het verminderen van sociale problemen en van gedragsproblemen, of ze kunnen zich richten op het bevorderen van de ontwikkeling van de patiënt. Sommige behandelingen zijn medisch van aard, terwijl andere behandelingen meer holistisch zijn. Behandelingen voor autisme kunnen individueel of in groepsverband worden toegepast.

Gedragstherapie is populair bij de behandeling van autisme

Een van de meest populaire behandelingen voor autisme is gedragstherapie. Gedragstherapie richt zich op het aanleren van vaardigheden die de sociale interactie verbeteren. Gedragstherapeuten werken vaak in groepsverband, waarbij ze de patiënten helpen om sociale situaties aan te gaan en om ze beter te begrijpen.

Geneesmiddelen bij de behandeling van autisme

Er zijn ook medicijnen beschikbaar die helpen bij het verminderen van de sociale problemen en de gedragsproblemen van autisme. Deze medicijnen kunnen de stemming verbeteren, onrust verminderen, stress verminderen en helpen bij het slapen. Sommige van deze medicijnen zijn antipsychotica, antidepressiva en stimulerende middelen.

Aanvullende therapieën

Autismespecialisten kunnen ook aanvullende therapiesessies aanbevelen, zoals fysieke therapie, die helpen bij het verminderen van problemen met beweging en coördinatie. Andere aanvullende therapiesessies die kunnen worden aanbevolen, zijn ergotherapie, hetgeen helpt bij het aanleren van vaardigheden voor dagelijkse activiteiten, en speechtherapie, hetgeen helpt bij het verbeteren van de sociale interactie door middel van het aanleren van nieuwe communicatieve vaardigheden.

Kan autisme genezen?

Autisme is niet te genezen, maar er zijn wel behandelingen die de klachten kunnen verminderen. Behandelingen worden vooral ingezet om te leren communiceren en om beter te gaan functioneren in het dagelijks leven.

Een klein percentage van kinderen met autisme en Asperger hebben een aandoening die ze ernstig beperkt in hun sociale en communicatieve vaardigheden. Slechts een klein percentage van deze kinderen zal ooit genezen van autisme, of ermee kunnen omgaan. Dit betekent echter niet dat er geen hoop is voor anderen.

Sommige kinderen die een autismespectrumstoornis hebben, kunnen na verloop van tijd genoeg verbeteren dat ze niet langer de criteria voor de aandoening voldoen. Ze kunnen dan sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen en een hogere mate van onafhankelijkheid bereiken.

Veel kinderen met autisme zullen echter levenslange steun nodig hebben. Anderen zullen meer beperkingen ervaren. Hoe ernstig de aandoening is, is vaak moeilijk te voorspellen in de vroege jaren van het leven.

Autismespectrumstoornissen kunnen een enorme impact hebben op het leven van een kind en zijn of haar familie. Het is belangrijk dat mensen met deze aandoening toegang hebben tot de juiste behandeling en ondersteuning.

Soorten autisme

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn een groep stoornissen in de ontwikkeling van de hersenen. Ze worden gekenmerkt door problemen met sociale interactie, communicatie en gedrag. ASS komen voor in verschillende mate van ernst en kunnen een negatieve invloed hebben op het dagelijks leven.

Ook al wordt er de laatste jaren geen onderscheid gemaakt in soorten autisme, toch erkend men soorten autisme. Er zijn drie hoofdtypen van ASS: het autism spectrum disorder (ASD), het asperger syndroom en het pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD-NOS), of beter bekend als pervasieve ontwikkelingsstoornis. Deze drie vormen van ASS verschillen in de mate van ernst van de kenmerken. Sommige mensen met een ASS hebben ook andere aandoeningen, zoals ADHD, epilepsie of depressie.

Autisme

Autisme is de meest ernstige vorm van ASS. Mensen met autisme hebben ernstige problemen met sociale interactie, communicatie en gedrag. De kenmerken van autisme kunnen een negatieve invloed hebben op het dagelijks leven.

Asperger syndroom

Het Asperger syndroom is een mildere vorm van ASS. Mensen met het Asperger syndroom hebben meestal minder sociale en communicatieve problemen dan mensen met autisme. Sommige mensen met Asperger kunnen echter moeite hebben met het aanpassen aan veranderingen of het begrijpen van sociale signalen.

PDD-NOS

PDD-NOS is een mildere vorm van ASS. Mensen met PDD-NOS hebben meestal minder sociale en communicatieve problemen dan mensen met autisme. Sommige mensen met PDD-NOS kunnen echter moeite hebben met het aanpassen aan veranderingen of het begrijpen van sociale signalen.

Wat is klassiek autisme?

Klassiek autisme is een stoornis in de ontwikkeling die wordt gekenmerkt door een aantal kenmerken, waaronder moeite met het verwerken van sociale informatie, gebrek aan spontane contacten en oogcontact en een eigenzinnige interesse in bepaalde onderwerpen. Klassiek autisme is een ernstige stoornis die gepaard gaat met een verminderde intelligentie. Het komt ongeveer twee keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Wat is het syndroom van Asperger?

Het syndroom van Asperger is een stoornis in het autistische spectrum. Het kenmerkt zich door sociale en communicatieve problemen, en beperkte of monotone interesses en activiteiten. Mensen met Asperger hebben moeite om contact te maken met anderen, en kunnen een eigenzinnige of ongebruikelijke manier van doen hebben. Soms wordt het syndroom van Asperger ook wel hoogfunctionerend autisme (HFA) genoemd.

Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS is een classificatie voor autisme, die staat voor Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven. Het is de mildste vorm van autisme, en sommige mensen met PDD-NOS kunnen een normale intellectuele ontwikkeling en taalvaardigheden bereiken. Anderen kunnen ernstige stoornissen ontwikkelen, en sommige mensen met PDD-NOS ontwikkelen ook andere psychiatrische stoornissen.

Wat is atypisch autisme?

Atypisch autisme, soms ook bekend als PDD-NOS of atypische PDD, is een vorm van autisme die minder uitgesproken symptomen heeft dan andere vormen van autisme. Andere vormen van autisme omvatten het Asperger syndroom en autisme. Atypisch autisme kan zeer mild zijn of ernstige gedrags-, communicatie- en sociale problemen veroorzaken. Atypisch autisme komt het meest voor bij jonge kinderen.

Wat is MCDD of meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis?

Meervoudig complexe ontwikkelingsstoornissen (MCDS) zijn aandoeningen die gepaard gaan met een aantal stoornissen in de ontwikkeling. MCDS kunnen moeilijk te diagnosticeren en te behandelen zijn. Sommige mensen met MCDS hebben een verstandelijke beperking, terwijl anderen dit niet hebben. Veel mensen met MCDS hebben ook problemen met leren, gedrag en/of emotionele stabiliteit. Er is geen enkel medicijn of specifieke behandeling voor MCDS, maar er zijn bepaalde aanpakken die kunnen helpen met de symptomen.

M-CODES is een aandoening die optreedt bij kinderen met autisme. Het komt voor wanneer een kind verminderde sociale, communicatieve en cognitieve vaardigheden heeft en daarnaast ook andere stoornissen heeft, zoals ADHD, angst of depressie. De aandoening kan ernstig zijn en het kan de levenskwaliteit van het kind aanzienlijk verminderen. M-CODES kan moeilijk te behandelen zijn en er is nog geen genezende behandeling. Er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verminderen en het kind kunnen helpen beter te functioneren.

Wat is het syndroom van Rett?

Het syndroom van Rett is een aandoening die voornamelijk bij meisjes voorkomt. Het komt voor bij 1 op de 10.000 tot 15.000 meisjes wereldwijd. Het syndroom wordt gekenmerkt door een aantal kenmerken, waaronder verlies van vaardigheden, slechte coördinatie, onhandigheid, sociale achteruitgang en spraakproblemen. Soms treden er ook epileptische aanvallen op. Het syndroom van Rett is vernoemd naar de Duitse arts Andreas Rett die de aandoening beschreef in de jaren 1960.

Wat is de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd?

De desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (of dissociatieve identiteitsstoornis, vroeger bekend als multiple persoonlijkheidsstoornis) is een veel voorkomende stoornis die wordt gekenmerkt door het verlies van contact met de werkelijkheid, het optreden van willekeurige wijzigingen in het bewustzijn en het geheugen, het optreden van verwardheid en dissociatie.

Dissociatieve stoornissen kunnen het gevolg zijn van een trauma of een andere emotionele stress. Hoewel de stoornis kan optreden op elke leeftijd, komt het vaker voor bij kinderen en jongeren. De meeste mensen met de stoornis herstellen volledig met behulp van effectieve behandelingen.

Wat is autismespectrumstoornis?

Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische aandoening die invloed heeft op hoe iemand communiceert, socialiseert en ook hoe iemand bepaalde bezigheden uitvoert. Een persoon met een autismespectrumstoornis ervaart de wereld op een andere manier dan iemand zonder deze aandoening.

ASS komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Het is een aandoening die verder gaat dan alleen autisme, maar ook stoornissen zoals het Rett-syndroom en het syndroom van Asperger omvat. Het is een aandoening die je voor je leven hebt, maar met de juiste behandeling en ondersteuning kunnen mensen met ASS een goed en gelukkig leven leiden.

Wat is een pervasieve ontwikkelingsstoornis?

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis is een aandoening die optreedt wanneer een kind spraak, gedrag of sociale interactie ontwikkelt op een ander tempo dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Pervasive developmental disorders komen voor bij ongeveer 1 op de 300 kinderen en zijn vijf keer vaker voorkomend bij jongens dan bij meisjes.

Deze aandoeningen duren een leven lang en kunnen leiden tot problemen met het aangaan van sociale interacties, moeilijkheden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en beperkingen in het vermogen om te communiceren. Sommige mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis hebben ook een aandoening zoals ADHD, angst of depressie.

Wat betekent de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders?

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, of DSM, is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Het wordt gebruikt door artsen, psychologen en andere gezondheidswerkers om de symptomen van een stoornis te diagnosticeren. Het DSM is het meest gezaghebbende classificatiesysteem voor psychische stoornissen.

De DSM is een uitgebreid document met een classificatiesysteem voor meer dan 200 verschillende psychische aandoeningen. Het is bedoeld als een gids voor professionals die werken met mensen met psychische stoornissen. Het classificeert stoornissen op basis van hun symptomen en geeft aanbevelingen voor de behandeling ervan.

De DSM is regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat het up-to-date is met de laatste wetenschappelijke inzichten.

Wat is een obsessief-compulsieve stoornis?

Een obsessief-compulsieve stoornis (OCD) is een aandoening die gekenmerkt wordt door dwanggedachten en/of dwanggedrag. Mensen met OCD voelen zich voortdurend bezwaard over bepaalde dingen. Ze voelen zich ook voortdurend gedwongen om bepaalde dingen te doen en om zichzelf te beschermen of om anderen te beschermen. Soms zijn de dwanggedachten en het dwanggedrag zo ernstig dat ze het dagelijkse leven van iemand moeilijk maken.

Wat is het Fragiele X-syndroom?

Het fragiele X-syndroom is een genetische aandoening die een reeks ontwikkelingsproblemen veroorzaakt, waaronder leerstoornissen en cognitieve stoornissen. Het syndroom wordt veroorzaakt door een mutatie in het FMR1-gen en wordt X-gebonden overgeërfd, wat betekent dat het voornamelijk mannen treft. dragers van het gen (meestal vrouwen) kunnen ook in mindere mate worden aangetast.

De symptomen van het syndroom variëren van mild tot ernstig en ze kunnen een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), angst en depressie omvatten. Er is geen remedie voor het fragiele X-syndroom, maar er zijn behandelingen beschikbaar om de symptomen te beheersen.

Fragile X is een aangeboren aandoening die geestelijke en/of lichamelijke problemen veroorzaakt. Het is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van leerstoornissen en gedragsproblemen. Het kan ook andere gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder hartritmestoornissen, obesitas, epilepsie en chronische pijn.

Leven met autisme

Autistische mensen hebben vaak moeite om zich aan te passen aan veranderingen in hun routine of omgaan met onverwachte gebeurtenissen.

Autisme komt voor in alle etnische en socio-economische groepen en komt vier keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Er is geen bekende oorzaak van autisme, hoewel er verschillende theorieën zijn over de mogelijke oorzaken, waaronder erfelijkheid, biologische factoren en milieu-invloeden.

Autisme is een levenslange aandoening en er is geen genezing, hoewel er verschillende behandelingen beschikbaar zijn die kunnen helpen bij het verbeteren van de sociale en communicatieve vaardigheden, en het verminderen van problematisch gedrag. Behandelingen voor autisme moeten worden afgestemd op de individuele behoeften en kunnen onder andere gedragstherapie, medicatie of educatieve programma’s omvatten.

Autisme is een complexe aandoening en iedereen die ermee wordt gediagnosticeerd, heeft zijn of haar eigen unieke behoeften en uitdagingen. Het is belangrijk om een ​​uitgebreide behandeling te krijgen die is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Leven met een partner met autisme

Leven met een partner met autisme kan soms moeilijk zijn, maar het kan ook heel erg leuk zijn. Er zijn een aantal dingen die je moet weten en doen om ervoor te zorgen dat het voor jullie beiden zo aangenaam mogelijk is.

Zoals met alles in een relatie, is een goede communicatie cruciaal. Maar het kan moeilijk zijn om te communiceren met iemand die autisme heeft, omdat ze niet altijd de sociale aanwijzingen kunnen opvangen die wij, non-autisten, als vanzelfsprekend beschouwen. Luisteren is dus erg belangrijk, en ook begrip hebben voor de manier waarop je partner communiceert.

Autisten hebben ook vaak een hekel aan veranderingen, dus het is belangrijk om ze te laten weten wanneer er iets verandert in de plannen. Als je weet dat er een verandering aankomt, probeer dan zo duidelijk mogelijk te zijn in wat er gaat veranderen, zodat je partner zich kan aanpassen.

Soms kan het moeilijk zijn om te begrijpen waarom je partner bepaalde dingen doet, maar het is belangrijk om ze te respecteren en om ze te accepteren. Als je partner bijvoorbeeld een vast ritueel heeft, probeer dan zo veel mogelijk mee te gaan in die handeling.

Leven met een partner met autisme vraagt om een beetje extra aandacht en begrip, maar als je dat doet, kan het ook heel erg leuk zijn.

Zelfdoding bij autisme

Autistische mensen hebben een verhoogd risico op psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie. Depressie is een belangrijke risicofactor voor zelfdoding, en dit geldt ook voor mensen met autisme. Studies hebben aangetoond dat het zelfmoordrisico bij mensen met autisme twee keer zo hoog is als in de algemene bevolking.

De exacte oorzaak van zelfdoding bij mensen met autisme is nog niet bekend, maar er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen. De sociale isolatie die vaak voorkomt bij autisme kan een belangrijke rol spelen, net als de problemen met communicatie en sociale interactie. Autistische mensen kunnen ook moeite hebben met het verwerken van emoties, wat kan leiden tot een verhoogd risico op depressie. Andere factoren die een rol kunnen spelen, zijn een verhoogde sensatiebehoefte, problemen met slapen en een verminderd zelfbeeld.

Er zijn verschillende manieren waarop autistische mensen zichzelf kunnen helpen voorkomen dat ze suïcidaal worden. Het is belangrijk om een emotionele steunpilaar te hebben, iemand die je vertrouwt en die je kan helpen als je het moeilijk hebt. Het is ook belangrijk om te leren hoe je met stress en andere emoties kunt omgaan. Er zijn verschillende therapieën die kunnen helpen, waaronder cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie en medicatie.

Als je denkt dat je suïcidaal bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Er zijn verschillende hulpverleningslijnen beschikbaar, zoals de zelfmoordpreventielijn.

Depressie bij autisme

Autisme en depressies zijn twee verschillende aandoeningen, maar ze kunnen samen voorkomen. Zo’n 30 procent van de mensen met autisme heeft ook een depressie. Daar staat tegenover dat ongeveer 2 tot 3 procent van de bevolking autisme heeft. Dus autisme en depressie komen vaker bij elkaar voor dan je zou verwachten.

Mensen met autisme kunnen verschillende klachten hebben. Sommige mensen met autisme hebben moeite met contact maken met anderen, ze hebben een hekel aan aanrakingen en ze maken voorkeuren voor een bepaalde activiteit of bezigheid. Ook hebben ze moeite met veranderingen. Dit kan ervoor zorgen dat ze moeilijkheden ondervinden in bepaalde, sociale situaties.

Sommige mensen met autisme hebben ook een verminderd of een verhoogd zintuiglijk bewustzijn. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze overgevoelig zijn voor geluiden, aanrakingen of geuren.

Depressies kunnen allerlei klachten geven. Sommige mensen hebben last van somberheid, neerslachtigheid en een verminderde zin in het leven. Ook hebben ze moeite om plezier te beleven aan dingen die ze normaal gesproken leuk vinden. Vaak hebben ze vermoeidheidsklachten, slapeloosheid en een veranderd eetpatroon. Mensen met een depressie kunnen ook last hebben van stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en angst.

De klachten van autisme en depressie kunnen elkaar versterken. Zo kan een depressie de klachten van autisme versterken en andersom. Dit kan ervoor zorgen dat iemand zich heel erg terugtrekt en zichzelf isoleert.

Het is belangrijk om beide aandoeningen te behandelen. Behandeling van depressie bij mensen met autisme kan de klachten van beide aandoeningen verminderen. Soms is medicatie nodig, maar vaak is gesprekstherapie voldoende. Gesprekstherapie kan helpen om beter te leren omgaan met de klachten van beide aandoeningen.

Onzekerheid bij autisme

Bij mensen met autisme kan onzekerheid een veelvoorkomend probleem zijn. Dit kan leiden tot angst en stress, en het kan moeilijk zijn om mee om te gaan. Er zijn verschillende manieren waarop onzekerheid zich kan uiten bij mensen met autisme. Sommige mensen kunnen zich heel onzeker voelen over sociale situaties, terwijl andere mensen zich onzeker kunnen voelen over veranderingen in hun dagelijkse routines.

Onzekerheid kan leiden tot allerlei andere problemen, zoals angst en depressie. Het kan ook moeilijk zijn om nieuwe dingen te leren of om nieuwe uitdagingen aan te gaan als je je onzeker voelt. Het is belangrijk om hulp te zoeken als onzekerheid een probleem vormt in je leven. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar die kunnen helpen om onzekerheid te verminderen of om er beter mee om te leren gaan.

Zelfvertrouwen en autisme

Autisme is een verstandelijke handicap die vaak gepaard gaat met een verminderd zelfvertrouwen. Dit komt omdat mensen met autisme vaak sociale vaardigheden missen en daardoor moeilijkheden hebben om contact te maken met anderen. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich isoleren en dat ze zichzelf minderwaardig voelen.

Een verminderd zelfvertrouwen kan ook veroorzaakt worden door het feit dat mensen met autisme vaak te maken hebben met pesten en uitsluiting. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich minderwaardig voelen en dat ze niet in staat zijn om vrienden te maken of om relaties aan te gaan.

Gelukkig zijn er manieren om mensen met autisme te helpen om hun zelfvertrouwen op te bouwen. Een goede manier hiervoor is om ze de kans te geven om te socializen met anderen die dezelfde interesses hebben. Dit kan hen helpen zich meer op hun gemak te voelen en om gemakkelijker vrienden te maken.

Een andere manier om te helpen is door hen kansen te geven om te slagen in taken en activiteiten. Dit kan hen helpen om zich beter in staat te voelen en om hun zelfrespect te vergroten. Tenslotte is het belangrijk om voldoende ondersteuning en begrip te bieden. Dit kan mensen met autisme helpen om zich gewaardeerd te voelen, wat een grote bijdrage kan leveren aan het vergroten van hun zelfvertrouwen.

Autisme en pesten

Autisme is een aandoening waarbij de hersenen signalen anders verwerken dan bij een neurotypische persoon. Dit kan leiden tot uitdagingen in sociale interactie, gedragsregulatie en communicatie. Sommige mensen met autisme ervaren ook een sterke sensatiebeleving. Dit kan betekenen dat ze bepaalde aanrakingen niet prettig vinden of dat ze overgevoelig zijn voor geluid.

Pesten is een vorm van geweld waarbij een persoon herhaaldelijk fysiek, verbaal of online wordt aangevallen door een andere persoon, of door een groep mensen. Pestgedrag is bedoeld om het slachtoffer te kwetsen of om deze te intimideren en het kan een negatieve impact hebben op het leven van het slachtoffer.

Mensen met autisme kunnen door hun gedragingen en moeilijkheden een gemakkelijke prooi zijn voor pestgedrag. Helaas kan dit leiden tot verdergaande sociale isolatie en angsten. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om pestgedrag te voorkomen of om het te stoppen.

Levensverwachting bij mensen met autisme

Autisme is een neurobiologische aandoening die wordt gekenmerkt door onder andere problemen met sociale interactie, communicatie en beperkte en repetitieve gedragsmatige interesses. De aandoening schaadt ook het vermogen van mensen om zich aan te passen aan veranderingen in hun omgeving. Autisme treedt op in alle raciale, etnische en sociale groepen en is vier keer vaker voorkomend bij jongens dan bij meisjes.

Het is moeilijk om de levensverwachting van mensen met autisme vast te stellen, omdat de aandoening zich op verschillende manieren kan uiten en ook omdat de ernst ervan kan wisselen. Sommige mensen met autisme kunnen een hoge mate van functionaliteit bereiken, terwijl anderen significante beperkingen ervaren. In sommige gevallen kan autisme leiden tot problemen met de gezondheid en kan het levensbedreigend zijn.

Een recente studie toonde aan dat de levensverwachting van mensen met autisme significant lager is dan die van neurotypische personen. In het verleden werden hiervoor verschillende onderzoeken uitgevoerd, die andere resultaten gaven.

In een Zweeds onderzoek werd bijvoorbeeld gekeken naar de verwachte levensduur van mensen met autisme. De onderzoekers hebben gekeken naar de gegevens van meer dan 35.000 mensen met autisme die in Zweden geboren zijn tussen 1980 en 1989.

De gemiddelde levensverwachting van mensen met autisme was, in vergelijking met de algemene bevolking, veel lager. Voor mannen met autisme was de levensverwachting ongeveer 18 jaar lager en voor vrouwen met autisme was de levensverwachting ongeveer 36 jaar lager. De onderzoekers merkten op dat dit verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen met autisme mogelijk te maken heeft met het feit dat vrouwen met autisme vaak ook andere aandoeningen hebben, zoals depressie en angst.

De onderzoekers concludeerden dat er een duidelijk verband is tussen autisme en een verminderde levensverwachting. Ze benadrukten echter ook dat dit onderzoek alleen gekeken heeft naar de Zweedse bevolking, dus het is nog onduidelijk of dit ook voor andere bevolkingsgroepen geldt.

De onderzoekers beschrijven de bevindingen dat mensen met autisme minder lang leven als alarmerend en zeggen dat er dringend behoefte is aan meer onderzoek naar de oorzaken van de hoge sterfte onder mensen met autisme. Deze studie is echter slechts een eerste stap in het vaststellen van de levensverwachting van mensen met autisme. Er is nog veel onderzoek nodig om de oorzaken van de hoge sterfte onder mensen met autisme te achterhalen en om effectieve manieren te vinden om deze sterfte te verminderen.

Autisme en schizofrenie

Autisme en schizofrenie kunnen beide worden gekenmerkt door een verandering in sociale interactie en gedrag. Soms worden deze aandoeningen met elkaar verward, maar er zijn verschillen.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door problemen met sociale interactie, communicatie en gedrag. Autistische mensen kunnen zich vaak moeilijk concentreren en zich aanpassen aan veranderingen. Schizofrenie is een psychotische stoornis die gekenmerkt wordt door wanen en hallucinaties. Mensen met schizofrenie kunnen ook apathisch zijn, zich moeilijk concentreren en achterdochtig zijn.

Autisme wordt behandeld met gedragsbehandelingen, terwijl schizofrenie wordt behandeld met medicatie en psychotherapie. Beide aandoeningen hebben geen vastomlijnde oorzaak, maar wetenschappers geloven erin dat erfelijkheid en omgevingsfactoren een rol kunnen spelen.

Wereld Autisme Dag

Wereld Autisme Dag gaat jaarlijks door op 2 april. Het is een dag die in vele landen wordt gevierd om het bewustzijn te creëren over het autismespectrum en de mensen die ermee te maken hebben. In sommige landen is deze dag officieel erkend, terwijl deze dag in andere landen door vrijwilligersorganisaties georganiseerd wordt.

De dag wordt meestal gevierd met informatieve seminaries, lezingen, films, muziek, theater en andere evenementen die het publiek in contact brengen met autisten en hun families. In sommige landen worden er ook fondsenwervende activiteiten georganiseerd.

Misverstanden bij autisme

Autisme is een stoornis in de ontwikkeling van het zenuwstelsel die zich manifesteert in moeilijkheden met sociale interactie, verstoorde communicatie en gedragsproblemen. Autisme kan bij alle leeftijden voorkomen, maar wordt meestal in de eerste drie levensjaren vastgesteld.

Er zijn vaak misverstanden over autisme, die leiden tot onjuiste beeldvorming en stereotypering. We zetten de vier grootste misverstanden voor je op een rij.

Autisme is een psychische stoornis

Autisme is geen psychische stoornis, maar een neurologische aandoening. Het brein van iemand met autisme functioneert anders dan het brein van iemand zonder de stoornis. Autisme is niet het gevolg van slechte ouderschap of een trauma in de jeugd.

Autistische mensen zijn niet in staat om te communiceren

De meeste mensen met autisme kunnen wel communiceren, maar op een andere manier dan neurotypische mensen (mensen zonder autisme). Sommige mensen met autisme spreken niet, maar gebruiken andere manieren van communicatie, zoals gebaren of beeldtaal. Anderen hebben moeite om hun gevoelens en hun gedachten uit te drukken met woorden, maar ze kunnen wel goed communiceren via schrift of gesproken woord.

Autistische mensen zijn niet in staat om sociale interacties aan te gaan

Veel mensen met autisme hebben wel degelijk sociale interacties, maar op een andere manier dan neurotypische mensen. Sommige mensen met autisme hebben moeite met oogcontact, aanraking of met het begrijpen van non-verbale communicatie. Anderen hebben juist meer behoefte aan aanraking of oogcontact en kunnen moeite hebben met het aanpassen van hun gedrag aan verschillende sociale situaties.

Autistische mensen zijn gestoord of getikt

Autisme is geen stoornis of aandoening, maar een andere manier waarop het brein functioneert. Het is niet iets waarvan je genezen kunt worden. Autisme is een permanente aandoening die niet verdwijnt met medicatie of met therapie.

Feiten van autisme

Autisme is een neurologische aandoening die voornamelijk wordt gediagnosticeerd in de kindertijd. Autisme is niet besmettelijk en er is geen medicatie die de aandoening kan genezen. Behandelingen zijn alleen bedoeld om de symptomen te verminderen.

Sommige mensen met autisme hebben aangeboren aandoeningen, zoals het syndroom van Rett of het Fragiele X-syndroom. Autisme kan ook gepaard gaan met andere aandoeningen, zoals ADHD, angststoornissen en epilepsie.

Autisme is een aandoening waarbij iemand beperkingen heeft in sociale interactie en communicatie, en een sterk vastgeroeste interesse of bezigheden heeft. Andere kenmerken van autisme kunnen onder meer onhandige bewegingen, een ongezond uiterlijk en een hoge gevoeligheid voor prikkels zijn.

Behandeling van autisme is voornamelijk gericht op het verminderen van de sociale en communicatieve beperkingen, en het bevorderen van het algemeen welzijn. Er is geen medicatie die de kernsymptomen van autisme kan genezen, maar er zijn wel medicijnen die bepaalde bijwerkingen, zoals angst en depressie, kunnen verminderen. Gedrags- en communicatiegerichte therapieën zijn de meest effectieve manier om sociale en communicatieve beperkingen te verminderen.

Angsten bij autisme

Autisme kan leiden tot moeilijkheden met het aangaan van werk, het volgen van onderwijs en het onderhouden van sociale relaties.

Angst is een normale reactie op bedreigende situaties en het kan een beschermende rol spelen. Echter, bij mensen met autisme kan angst een extremere en invaliderende vorm aannemen. Sommige mensen met autisme ervaren chronische en bijna constante angst, terwijl anderen episodes van plotselinge, intense angst ervaren. Angst kan mensen met autisme belemmeren om te gaan werken, om naar school te gaan of om sociale contacten te onderhouden.

Autisme en ADHD

Autisme en adhd lijken op elkaar, maar het zijn twee heel verschillende aandoeningen. Beide stoornissen kunnen probleemgedrag veroorzaken, maar de manier waarop dit gedrag zich manifesteert, is anders. Ook de behandeling van beide stoornissen verschilt.

Symptomen van ASS kunnen al vroeg in de kindertijd optreden, maar meestal wordt de stoornis pas rond het tweede of derde levensjaar vastgesteld. Sommige mensen met ASS hebben ook een aandoening genaamd obsessief-compulsieve stoornis (OCS).

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) is een aandoening die gekenmerkt wordt door problemen met aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit. Erfelijke aanleg en problemen tijdens de zwangerschap, zoals een tekort aan zuurstof, kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van ADHD. Mensen met ADHD hebben meestal ook een leerstoornis of angststoornis. Net als ASS komt ADHD vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Symptomen van ADHD kunnen al vroeg in de kindertijd optreden, maar worden meestal pas rond het zevende of achtste levensjaar vastgesteld. De symptomen van ADHD kunnen soms lijken op die van ASS, maar mensen met ADHD hebben meestal geen problemen met sociale interactie of communicatie.

Autisme en specifieke fobie

Autisme is een laag voorkomende, ernstige ontwikkelingsstoornis die problemen veroorzaakt met sociale interactie, communicatie en gedrag. Mensen met autisme hebben ook een verhoogd risico op bepaalde fobieën, waaronder een extreme angst voor een bepaald object of een bepaalde situatie. Deze fobieën kunnen ernstige gevolgen hebben voor de dagelijkse activiteiten en ze kunnen leiden tot sociale isolatie.

ASS beïnvloedt mensen op verschillende manieren. Sommige mensen met ASS zijn non-verbaal en hebben zeer beperkte sociale vaardigheden. Anderen kunnen slechts milde symptomen vertonen en kunnen zeer intelligent zijn.

De meeste mensen met ASS hebben moeite met sociale interacties en communicatie. Ze kunnen ook repetitief gedrag of interesses hebben en erg gevoelig zijn voor zintuiglijke input.

Mensen met ASS kunnen een breed scala aan fobieën hebben. Enkele van de meest voorkomende zijn sociale fobieën, zoals angst om nieuwe mensen te ontmoeten of angst om in het openbaar te spreken. Andere veel voorkomende fobieën zijn hoogtevrees, angst voor dieren en vliegangst.

Sommige mensen met ASS hebben ook een obsessief-compulsieve stoornis (OCS). OCS is een aandoening die ervoor zorgt dat een persoon obsessieve gedachten heeft en herhalend gedrag vertoont.

Mensen met ASS kunnen ook andere psychische stoornissen hebben, zoals angst of depressie.

Zijn mensen met autisme gelukkig?

Mensen met autisme ervaren wisselende mate van geluk. Sommigen zijn gelukkig met een normaal leven, terwijl anderen meer uitdagingen nodig hebben en een vermindering van het algemeen geluksgevoel ervaren. Zorgprofessionals en wetenschappers erkennen dat geluk een subjectief gevoel is, dus het is belangrijk om naar objectieve indicatoren te kijken wanneer je probeert om te bepalen of mensen met autisme gelukkig zijn.

Veel studies hebben aangetoond dat mensen met autisme een verminderd vermogen hebben om sociale interacties aan te gaan. Dit kan leiden tot een vermindering van het aantal vrienden en sociale activiteiten die ze doen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen met autisme een hoge mate van eenzaamheid en depressie ervaren. Sommige studies hebben echter aangetoond dat sommige mensen met autisme gelukkig zijn en een hoge kwaliteit van leven ervaren. Dit hangt waarschijnlijk af van een aantal factoren, waaronder de mate waarin ze sociale vaardigheden ontwikkelen, toegang hebben tot een goede zorg en voldoende ondersteuning, en hun algemene gezondheid.

Enkele video’s over autisme

Wat is autisme in kindertaal?
7 tips bij een meltdown?
Partner zijn van iemand met autisme