Informatie over steenkool voor spreekbeurt

Wil je een spreekbeurt geven over steenkool? Dan vind je op deze pagina meer informatie! Steenkool is een fossiel dat is gevormd door de compositie van plantaardig materiaal dat is begraven en onderworpen aan extreme hitte en druk. Het is een van de belangrijkste energiebronnen ter wereld, hoewel het steeds minder wordt gebruikt vanwege de schadelijke effecten die het kan hebben op de mens en het milieu.

Soorten steenkool

Er zijn twee soorten steenkool: zwarte steenkool en bruinkool. Zwarte steenkolen zijn donkerder van kleur. Ze bevatten meer koolstof. Ze worden gewonnen uit steenkoolmijnen en ze zijn de meest voorkomende soort steenkolen die worden gebruikt voor industrieel gebruik. Bruinkool is minder koolstofhoudend en lichter van kleur. Ze worden gewonnen uit bruinkoolgroeves of bruinkoolmijnen en worden voornamelijk gebruikt als brandstof voor elektriciteitscentrales.

Een bron van energie

Kolen zijn een belangrijke bron van energie, maar ze worden steeds minder gebruikt vanwege de schadelijke effecten die ze kunnen hebben op de mens en het milieu.

Giftige stoffen

Kolen produceren giftige stoffen zoals koolmonoxide, stikstofoxide en zwaveldioxide wanneer ze verbrand worden. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu, en ze kunnen leiden tot aandoeningen zoals longontstekingen, hart- en vaatziekten.

Vervuiling door giftige stoffen

Koolmijnen zijn een bron van vervuiling, omdat ze giftige stoffen vrijlaten die in de lucht, het water en de grond terechtkomen. Koolmijnen zijn ook verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer, wat een belangrijke broeikasgas is.