Hoe krijg je acute leukemie?

Acute leukemie is een vorm van bloedkanker die zich snel ontwikkelt. Het kan optreden bij iedere leeftijd, maar het komt vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Acute leukemie kan onder andere leiden tot een hoge bloeddruk, bloed in de ontlasting, vermoeidheid, kortademigheid, koorts en gewichtsverlies.

Mutaties in het DNA

Acute leukemie is een kanker van het bloed en het beenmerg. Het komt voor wanneer er te snel bloedcellen (bloedkankercellen) worden aangemaakt in het bloed en het beenmerg. Dit kan leiden tot een tekort aan gezonde bloedcellen.

In de meeste gevallen wordt acute leukemie veroorzaakt door een aantal mutaties (veranderingen) in het DNA van de witte bloedcellen. Deze mutaties laten de witte bloedcellen ongecontroleerd groeien. Dit kan leiden tot te veel witte bloedcellen in het bloed en/of te veel afwijkende witte bloedcellen.

De behandeling van acute leukemie

Acute leukemie wordt meestal behandeld met chemotherapie. Soms wordt ook bestraling of een beenmergtransplantatie gebruikt. De behandeling van acute leukemie is meestal intensief en duurt ongeveer drie tot zes maanden. Soms is een stamceltransplantatie nodig.